Castellano: El Simple Arte de Bendecir, texto

Al despertar, bendigan su jornada, porque está ya desbordando de una abundancia de bienes que sus bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el bien infinito que forma parte integrante de la trama misma del universo y lo único que espera es una...

čeština: jemné umění požehnání

Když se ráno vzbudíte, žehnejte tomu dni, protože už je plný neviděného dobra, jemuž se Vaše žehnání pomůže rozvinout. Protože žehnat znamená potvrzovat neomezené dobro, které je obsaženo v každé částečce vesmíru a čeká na každého a na všechny. Když potkáte lidi na...