Když se ráno vzbudíte, žehnejte tomu dni, protože už je plný neviděného dobra, jemuž se Vaše žehnání pomůže rozvinout. Protože žehnat znamená potvrzovat neomezené dobro, které je obsaženo v každé částečce vesmíru a čeká na každého a na všechny.

Když potkáte lidi na ulici, v autobuse, v práci, při zábavě, žehnejte jim. Mír vašeho požehnání je bude provázet a aura tohoto jemného vyzařování bude světlem na jejich stezce.

Když budete hovořit se známými i neznámými, žehnejte jejich zdraví, jejich práci, jejich radosti, jejich vztahu k Bohu, žehnejte jim i ostatním. Jejich dostatku, jejich úspěchu…, žehnejte jim všemi možnými způsoby, protože takové žehnání nejen zasévá semínko uzdravení, ale jednoho dne pomůže vykvést i květům radosti na dosud pustých místech vašeho vlastního života.

Když jdete svou cestou, žehnejte městu, v němž žijete, jeho vládě, jeho učitelům, ošetřovatelkám a metařům, dětem i boháčům, kněžím i nevěstkám. Projeví-li k vám někdo agresivitu nebo nelaskavost, ještě v témž okamžiku odpovězte žehnáním. Žehnejte úplně, upřímně, radostně, protože takové požehnání je štít, který je chrání před nevědomostí způsobující zlý čin a odvrátí šíp, který byl namířen na vás.

Žehnat znamená přát si bezpodmínečně, úplné, neomezené dobro pro všechny osoby a situace z nejhlubšího pramene v nitru srdce; znamená to mít ve vážnosti a oddané úctě to, co je vždy darem stvořitele. Ten, kdo je zahrnut ve vašem požehnání, je chráněn, je svatý, je zdravý a celý. Žehnat znamená též přivolávat božskou péči, myslet a hovořit vděčně, přinášet štěstí – i když my sami nejsme nikdy dárci, ale jen radostnými svědky plného Života.

Žehnat všem bez jakékoli výjimky a diskriminace je základní a nejzazší forma dávání, protože ti, jimž žehnáte, nebudou ani vědět, odkud přišel náhlý paprsek slunce, který prosvítil mraky na jejich nebi a vy zpravidla ani nebudete svědkem slunečního svitu v jejich životech.

Když se vám v onom dni nic nedaří, nějaká nenadálá událost zmaří vaše plány a zasáhne vás, žehnejte a znovu žehnejte. To vám život dává užitečnou lekci a právě to, čemu se bráníte, vyvolali jste sami jako možnost naučit se žehnat místo jít hlavou proti zdi. Zkoušky jsou maskovaná požehnání a za nimi následují zástupy andělů.

Žehnat znamená potvrzovat všudypřítomnou, univerzální krásu, skrytou hmotnému zraku. Znamená to aktivizovat zákon přitažlivosti, který z nejvzdálenějších koutů vesmíru přivede do vašich životů přesně to, co potřebujete zakoušet a získat.

Jdete-li náhodou kolem vězení, žehnejte nevinnosti a svobodě, žehnejte vězňům v jejich pravé, čisté podstatě, žehnejte jemnosti a bezpodmínečnému odpuštění, protože můžeme být vězni jen své vlastní představy o sobě, a svobodný člověk kráčí nespoután po vězeňském dvorku, zatímco i občané svobodné země mohou být přece jen vězni, skrývají-li jejich myšlenky strach.

Jdete-li kolem nemocnice, žehnejte pacienty v jejich přítomném zdraví, protože i když právě trpí, jejich zdraví jen čeká v nich, aby bylo objeveno. Spatří-li vaše oči člověka v slzách, nebo zdánlivě životem zlomeného, žehnejte jeho vitalitě a radosti, neboť hmotné smysly podávají jen zvrácený obraz o nádheře a dokonalosti, jaké jsou zřejmé jen vnitřnímu oku.

Není možné současně žehnat a soudit. Proto neustále jako svou hlubokou, chráněnou a důraznou myšlenku udržujte přání žehnat, protože jenom tak se stanete pravým prostředníkem míru a harmonie a jednoho dne spatříte všude pravou tvář Boha.

Pierre Pradervand

P.S. A samozřejmě především nezapomínejte žehnat tomu krásnému člověku, jímž jste VY!

With gratitude and blessings to Libor Modrovsky for his input.