čeština: jemné umění požehnání

Když se ráno vzbudíte, žehnejte tomu dni, protože už je plný neviděného dobra, jemuž se Vaše žehnání pomůže rozvinout. Protože žehnat znamená potvrzovat neomezené dobro, které je obsaženo v každé částečce vesmíru a čeká na každého a na všechny.

Když potkáte lidi na ulici, v autobuse, v práci, při zábavě, žehnejte jim. Mír vašeho požehnání je bude provázet a aura tohoto jemného vyzařování bude světlem na jejich stezce.

Když budete hovořit se známými i neznámými, žehnejte jejich zdraví, jejich práci, jejich radosti, jejich vztahu k Bohu, žehnejte jim i ostatním. Jejich dostatku, jejich úspěchu…, žehnejte jim všemi možnými způsoby, protože takové žehnání nejen zasévá semínko uzdravení, ale jednoho dne pomůže vykvést i květům radosti na dosud pustých místech vašeho vlastního života.

Když jdete svou cestou, žehnejte městu, v němž žijete, jeho vládě, jeho učitelům, ošetřovatelkám a metařům, dětem i boháčům, kněžím i nevěstkám. Projeví-li k vám někdo agresivitu nebo nelaskavost, ještě v témž okamžiku odpovězte žehnáním. Žehnejte úplně, upřímně, radostně, protože takové požehnání je štít, který je chrání před nevědomostí způsobující zlý čin a odvrátí šíp, který byl namířen na vás.

Žehnat znamená přát si bezpodmínečně, úplné, neomezené dobro pro všechny osoby a situace z nejhlubšího pramene v nitru srdce; znamená to mít ve vážnosti a oddané úctě to, co je vždy darem stvořitele. Ten, kdo je zahrnut ve vašem požehnání, je chráněn, je svatý, je zdravý a celý. Žehnat znamená též přivolávat božskou péči, myslet a hovořit vděčně, přinášet štěstí – i když my sami nejsme nikdy dárci, ale jen radostnými svědky plného Života.

Žehnat všem bez jakékoli výjimky a diskriminace je základní a nejzazší forma dávání, protože ti, jimž žehnáte, nebudou ani vědět, odkud přišel náhlý paprsek slunce, který prosvítil mraky na jejich nebi a vy zpravidla ani nebudete svědkem slunečního svitu v jejich životech.

Když se vám v onom dni nic nedaří, nějaká nenadálá událost zmaří vaše plány a zasáhne vás, žehnejte a znovu žehnejte. To vám život dává užitečnou lekci a právě to, čemu se bráníte, vyvolali jste sami jako možnost naučit se žehnat místo jít hlavou proti zdi. Zkoušky jsou maskovaná požehnání a za nimi následují zástupy andělů.

Žehnat znamená potvrzovat všudypřítomnou, univerzální krásu, skrytou hmotnému zraku. Znamená to aktivizovat zákon přitažlivosti, který z nejvzdálenějších koutů vesmíru přivede do vašich životů přesně to, co potřebujete zakoušet a získat.

Jdete-li náhodou kolem vězení, žehnejte nevinnosti a svobodě, žehnejte vězňům v jejich pravé, čisté podstatě, žehnejte jemnosti a bezpodmínečnému odpuštění, protože můžeme být vězni jen své vlastní představy o sobě, a svobodný člověk kráčí nespoután po vězeňském dvorku, zatímco i občané svobodné země mohou být přece jen vězni, skrývají-li jejich myšlenky strach.

Jdete-li kolem nemocnice, žehnejte pacienty v jejich přítomném zdraví, protože i když právě trpí, jejich zdraví jen čeká v nich, aby bylo objeveno. Spatří-li vaše oči člověka v slzách, nebo zdánlivě životem zlomeného, žehnejte jeho vitalitě a radosti, neboť hmotné smysly podávají jen zvrácený obraz o nádheře a dokonalosti, jaké jsou zřejmé jen vnitřnímu oku.

Není možné současně žehnat a soudit. Proto neustále jako svou hlubokou, chráněnou a důraznou myšlenku udržujte přání žehnat, protože jenom tak se stanete pravým prostředníkem míru a harmonie a jednoho dne spatříte všude pravou tvář Boha.

Pierre Pradervand

P.S. A samozřejmě především nezapomínejte žehnat tomu krásnému člověku, jímž jste VY!

With gratitude and blessings to Libor Modrovsky for his input.